Print, Portrait of Queen Mary (no title)

In order to interact with this document, you must have the latest version of the Macromedia Flash Player.
Download Flash or View the Document

  • Publisher and Engraver: Gerard Valck
  • Neherlands, West Frisian Islands
  • ca. 1693
  • Black and White Mezzotint Engraving
  • 1936-707

Around the portrait engraved in an oval is the following text: "MARIA. D.G. MAG. BRIT. FRANC. ET. HIB. REGINA &c."

The lower margin reads: "O tam mansuetum cui pectus in ore refulget/ o generis cultu devincta MARIA paternum/ ante diem ascendis solium! procul este profani./ Filia adhuc teneris amplector amore parentem/ obsequiis. sortem doleo, cruciata sub imis/ visceribus; sed nata Deo, Populique Saluti,/ hanc Legum supremam, illum Regemq[ue] Patremq[ue]/ sanguine posthabito, colimus, quo Fata vocabunt./ Lamb. Bidloc./ MARIA deed wel eer de grooste en wyste mannen,/ in Kerk en Staat, ten vuure, en Strop en swaard verbannen,/ door wreede Gods dienst, en verouwde wrok verwoed;/ maar haare naamgenoot, van vromer geest bewogen,/ wil boete, boei nog bloed tot dwanggeloof gedogen;/ haar tedre ziel laat God den scepter van't gemoed./ zie dan in u Vorstin, o wolk en Raad der Britten,/ uw rust, de Majesteyt en Liefde een troon besitten./ G. Valck fec. et exc./ Cum Privile. Ordi. Hollan. et West-Fri."

Browse Content By Theme